Bästa IT-utvecklingsmjukvaran 2019

Salesforce Platform är en platform-as-a-service (PaaS). Den samlar alla funktioner som krävs för att bygga, utveckla, köpa och optimera applikationer och gör dem tillgängliga på Salesforces moln. På så vis underlättar tjänsten för programmerare hos företag för att de enkelt ska kunna skapa och vidareutveckla applikationer. Ett företag kan alltså skapa applikationer på vilket språk som helst, för vilken hårdvara som helst och samtidigt ha full kontroll genom tillgängligheten via molnet.

Vad skiljer då Salesforce Platform från konkurrenterna? Salesforce var först med att introducera PaaS som en produktkategori redan 1999, vilket de har stor nytta av idag. Med en kundbas på över 100 000 användare är systemet väl beprövat och stabilt. Vad som skiljer PaaS från konkurrenter som erbjuder IaaS (infrastructure-as-a-service) är att PaaS erbjuder allt som IaaS gör, plus operativsystem och andra verktyg som underlättar för programmerare att effektivt utveckla och lansera applikationer.

Bästa IT-utvecklingsmjukvaran 2019

För företag med ambitioner

Eftersom användande av Salesforce Platform inte kräver någon typ av installation av mjukvara eller annan infrastruktur kan alla typer av bolag, oavsett budget, dra nytta av molntjänsten. Det är inte ens nödvändigt att ha teknisk bakgrund för att komma igång med Salesforce Platform. Gränssnittet är tydligt och det finns såväl instruktionsvideor som kundtjänst tillgänglig om det skulle uppstå problem. Sålunda kan alla företag skapa applikationer anpassade för just deras behov.

En stor skillnad mellan Salesforce Platform och till exempel Microsoft Azure är att Salesforce erbjuder sin tjänst från 25 dollar i månaden, vilket faktureras årsvis. Det minsta paketet möjliggör skapande av 10 applikationer med i princip full tillgång till samtliga funktioner. Med Platform Unlimited Plan ingår 2 000 applikationer och ytterligare service. Microsoft Azure följer en helt annan betalningsstruktur där användare betalar i efterhand och enbart för de funktioner de använder.

Med Salesforce Platform kan företaget enkelt importera data från andra system, som Microsoft, Oracle och SAP, till de nyutvecklade applikationerna. Även data från externa system som HR- eller logistikavdelningen använder kan enkelt länkas in. På så sätt minimeras integrationstiden för de nya systemen. Efter att ha tagit allt det ovanstående i beaktande är det inte konstigt att vi – och många andra – anser att Salesforce Platform är den bästa mjukvaran för IT-utveckling 2019.